เงื่อนไขการขอรับใบกำกับภาษี / ใบรับ (ใบเสร็จรับเงิน) ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

1. บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทฯ) จะจัดส่งเอกสารใบกำกับภาษี / ใบรับ (ใบเสร็จรับเงิน) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ โดยการขอรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ ถือว่าท่านประสงค์ยกเลิกบริการ การส่งใบกำกับภาษี / ใบรับ (ใบเสร็จรับเงิน) ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่เคยแจ้งไว้กับบริษัทฯ

2. บริษัทฯ จะเริ่มส่งเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ท่านในรอบบิลถัดไป ภายหลังจากที่ท่านทำการยืนยันตอบรับเรียบร้อยแล้ว

3. กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อีเมล ท่านสามารถแจ้งขอเปลี่ยนแปลงได้ที่ 0-2660-5555 โดยบริษัทฯ จะใช้ข้อมูลที่ท่านแจ้งเปลี่ยนแปลงล่าสุดในการจัดส่งเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อไป